VOUCHER

Podaruj bliskiej osobie prezent #PoDrodzeZeSmakiem Jeśli chcą Państwo podarować bliskim prezent, który będzie relaksem połączonym z dobrą kuchnią – voucher Bistro Stacji to doskonały pomysł! Rocznica ślubu, uroczysta kolacja czy prezent dla przyjaciela – każdy pretekst jest dobry, bo sprawić komuś przyjemność. Sami decydują Państwo o wartości Vouchera oraz treści, jaka znajdzie się na dołączonym zaproszeniu. My zadbamy o nastrój oraz podniebienia Waszych gości.

REGULAMIN

Regulamin sprzedaży i realizacji Vouchera Bistro Stacji („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klienta i Posiadacza, oraz zasady otrzymywania i korzystania z vouchera wydanego przez Bistro Stację. Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 1. Bistro Stacja – restauracja zlokalizowana pod adresem: ul. Widokowa 1, 58-531 Łomnica. Jednocześnie Bistro Stacja jest jedyną restauracją, w której można zrealizować i nabyć Voucher.
 2. Klient – konsument dokonujący zakupu Vouchera, decydujący o jego wartości oraz określający jej Posiadacza.
 3. Posiadacz – osoba wskazana imiennie (imię i nazwisko) przez Klienta na Voucherze, będąca jednocześnie klientem lub osobą, której klient podarował Voucher.
 4. Voucher – imienny dokument, wystawiany przez Bistro Stację, uprawniający do skorzystania z oferty restauracji na kwotę podaną przez Klienta, w wyznaczonym terminie do wykorzystania.
 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

§ 1

 1. Voucher jest dokumentem imiennym, wystawianym przez Bistro Stację, umożliwiającym płatność za ofertę restauracji w terminie do wykorzystania, podanym w jego treści.
 2. Voucher uprawnia do skorzystania z oferty Bistro Stacji przez wskazaną imiennie osobę.
 3. Voucher upoważnia do jednorazowej zniżki lub zakupu o podanej wartości i nie jest wymienialny na gotówkę.
 4. Limit kwoty na Voucherze wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi maksymalną wartość usług, którą Posiadacz może nabyć na jego podstawie w Bistro Stacji.
 5. Kwotę wskazaną na Voucherze określa Klient dokonujący jego zakupu. Nie ma kwoty minimalnej ani maksymalnej do jego określenia.
 6. W przypadku skorzystania przez Posiadacza z oferty na niższą kwotę niż podana przez Klienta na Voucherze, różnica nie jest zwracana.
 7. Voucher należy wykorzystać w podanym terminie.
 8. Termin ważności Vouchera wynosi jeden miesiąc od jego zakupu przez Klienta.
 9. . W przypadku, gdy Posiadacz nie będzie w stanie wykorzystać Vouchera w przedziale czasowym, podanym w jego treści, należy niezwłocznie powiadomić managera Bistro Stacji o zaistniałej sytuacji i zapytać o możliwość przesunięcia terminu ważności.
 10. Jedynie w uzasadnionych przypadkach data ważności Vouchera może ulec wydłużeniu.
 11. Voucher nie spełniający wymogów wskazanych w ust. 1 jest nieważny.
 12. W przypadku niewykorzystania Vouchera w terminie, podanym w jego treści, o ile Strony nie ustalą zmiany terminu ważności, umowa ulega rozwiązaniu. Bistro Stację przysługuje w takim przypadku 100% wartości Vouchera, bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.

§ 2

 1. Sprzedaż Voucherów prowadzona jest w restauracji Bistro Stacja, mieszczącej się pod adresem: ul. Widokowa 1, 58-531 Łomnica.
 2. Klient dokonuje wyboru wartości Vouchera oraz danych imiennych Posiadacza Vouchera
 3. Płatność za Voucher dokonywana jest przez Klienta gotówką lub kartą w placówce restauracji.
 4. Istnieje możliwość wystawienia Klientowi przez Bistro Stację faktury VAT za zakupiony Voucher.
 5. Zakup Vouchera oznacza ustalenie miesięcznego terminu jego ważności.
 6. Klient zobowiązany jest podczas zakupu Vouchera do podania imienia i nazwiska osoby docelowej, która będzie jego Posiadaczem.
 7. Posiadacz, realizujący Voucher, zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska.
 8. Voucher nie może być wykorzystany w częściach. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera, który wystawiony jest na kwotę wyższą niż zrealizowana usługa. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 9. Posiadacz zobowiązany jest do ewentualnej zmiany ważności terminu najpóźniej trzy dni robocze przed ustalonym terminem.

§ 3

 1. Posiadacz, który otrzymał Voucher, nie będący jednocześnie Klientem, nie ma prawa możliwości zwrotu Vouchera do Bistro Stacji.
 2. Klient ma prawo zmiany imienia i nazwiska Posiadacza Vouchera. W tym celu powinien się udać z wcześniej wystawionym Voucherem do siedziby restauracji i poprosić o zmianę pracownika Bistro Stacji.
 3. W przypadku zgubienia Vouchera, staje się on automatycznie nieaktualny i Klient musi ponownie zamówić usługę, zgodnie z postanowieniami zawartymi wyżej.
 4. Klient lub Posiadacz, uprawnieni są do zmiany terminu realizacji Vouchera najpóźniej 3 dni robocze przed ustalonym terminem. W przypadku nie odwołania terminu realizacji usługi lub jego zmiany z naruszeniem powyższego zapisu, Voucher staje się nieaktualny a Klient musi ponownie zamówić usługę, zgodnie z postanowieniami zawartymi wyżej.